ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02-549-4004
มือถือ : 090-916-2227 หรือ 097-278-8879
Email : smeonline@rmutt.ac.th